Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022

Διευθυντής

Κουτσογιάννης Ματθαίος ΠΕ 78 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κουτσογιάννης Ματθαίος ΠΕ 78 

Χρονάς Βαγγέλης ΠΕ 02 

Μάντη Φανουρία ΠΕ 08

Καρκανιάς Χριστόφορος ΠΕ 88.02

Ζαλώνη Άννα ΠΕ 03

Αλεξάνδρου Κλεάνθη ΠΕ 11

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κουτσογιάννη Μαρία ΠΕ 21

Χουντάλα Βασιλική ΠΕ 23

Χαλδαίου Ευφημία ΠΕ 29

 

                  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Πυρκάτη Μυρσίνη ΔΕ 01

Δασκαλάκη Χριστίνα ΔΕ 01

Βοηθητικό Προσωπικό

Χρόνη Γεωργία