Αρχική

Καλώς ήλθατε στο ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ

 

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κωφών - Βαρηκόων Αθήνας, είναι Δημόσιο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α΄Αθήνας και υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Το ΕΕΕΕΚ καλύπτει την υποχρεωτική εκπαίδευση των μαθητών και παράλληλα τους εκπαιδεύει στην απόκτηση Επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές που έχουν τελειώσει Γενικό ή Ειδικό Δημοτικό σχολείο, με πιστοποιημένο το πρόβλημα της Κώφωσης ή Βαρηκοΐας και επιπλέον έχουν αξιολογηθεί απο τις αρμόδιες διαγνωστικές αρχές, ότι αρμόζει να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου.

 

Η φοίτηση στο ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει έξι τάξεις από τα οποίες στις πέντε γίνονται μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας και στην έκτη τάξη πρακτική άσκηση, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα τύπου 2. Ουσιαστικά οι μαθητές, με την αποφοίτησή τους, αποκτούν απολυτήριο και Επαγγελματικό πτυχίο.

 

 Στο ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων έχουν ιδρυθεί και σήμερα λειτουργούν δύο ειδικότητες:

 

A) της Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

 

B) της Χειροτεχνίας & Κεραμικής.

 

Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας αλλά και των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι Γεωπόνος και Καλλιτεχνικών.