Το σχολείο μας ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 2013-2014 και σήμερα λειτουργούν δυο εργαστήρια:

 

Α) Εργαστήριο Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

     Σκοπός της διδασκαλίας του εργαστηρίου της γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος είναι η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή με σκοπό να γνωρίσει την αρμονική σχέση ανθρώπου - φύσης καθώς και τις αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστημα.

 

 

 

 

Β) Εργαστήριο Χειροτεχνίας - Κεραμικής

     Σκοπός του Εργαστηρίου Αισθητικής Αγωγής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η κατανόηση και εμβάθυνση στις Τέχνες και η δημιουργία εικαστικών έργων από τους μαθητές, ώστε να αναπτυχθεί η δημιουργικότητά τους, να ενισχυθεί η άντληση θετικών συναισθημάτων μέσω της ενασχόλησής τους με την Τέχνη και να καλλιεργηθεί η αυτοεκτίμηση και η κοινωνικοποίησή τους.

 

 

 

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα στις προαναφερόμενες εξειδικεύσεις, καθώς και στα μαθήματα γενικής παιδείας (γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνική & επαγγελματική αγωγή, φυσική αγωγή, πληροφορική, μουσική, αισθητική αγωγή).

Παράλληλα με την παρακολούθηση των γενικών και εργαστηριακών μαθημάτων οι μαθητές εντάσσονται κατά περίπτωση σε προγράμματα λογοθεραπείας, ψυχολογικής στήριξης και ενδυνάμωσης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 765/19-06-2002 το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ καθορίζεται ως εξής: